ắc quy – CSB battery UPS 12460 F2

ẮC QUY – BATTERY cho bộ lưu điện – UPS

  • ắc quy CSB UPS 12460 F2
  • Tuổi thọ thiết kế lên đến 5 năm ở điều kiện tiêu chuẩn
  • Điện áp sạc thả nổi: 13.5~13.8VDC ở nhiệt độ 25 độ C
  • Dung lượng danh định: 460W
  • Dòng xả tối đa: 130A (5 giây)
  • Dòng sạc tối đa: 3.8A
  • Nội trở danh định: khoảng 16.6mOhm