ắc quy Ecotek 12V 200Ah

ắc quy Ecotek 12V 200Ah, tuổi thọ thiết kế 10~12 năm

  • Điện áp danh định: 12V
  • Dung lượng danh định: 200Ah
  • Nội trở danh định: 3mOhm
  • Trọng lượng: 66.5Kg