Ắc quy SAITE BT-12M26AT 12V 26AH

ắc quy Saite 12V 26Ah BT-12M26AT

  • ắc quy axit chì van kín
  • Điện áp danh định: 12V
  • Dung lượng danh định: 26Ah
  • Kích thước(LxWxHxTH): BT-12M26AT: 175x166x125x125 (±2mm)