Bộ lưu điện INVT UPS RACK 10KVA – HR1110XS

Bộ lưu điện Invt UPS Rack10K – HR1110XS

  • UPS Online công nghệ chuyển đổi kép
  • Dải điện áp ngõ vào rộng
  • Hiệu suất hệ thống lên đến 95%
  • Công nghệ IGBT 3 cấp, tương thích với nhiều loại tải