Bộ lưu điện UPS INVT HR1102S – Rack 2KVA

Bộ cấp nguồn liên tục UPS INVT HR1102S

  • Công suất: 2kVA /1.8kW
  • UPS online công nghệ chuyển đổi kép
  • Ngưỡng điện áp ngõ vào rộng
  • Giao tiếp hiển thị LED & LCD