Bộ lưu điện UPS INVT HT1103S 3kVA

Bộ lưu điện UPS INVT HT11031S

  • Công suất: 3kVA / 2.7kW
  • UPS online công nghệ chuyển đổi kép
  • Ngưỡng điện áp ngõ vào rộng
  • Giao tiếp hiển thị LED & LCD